Υποχρεωτική δήλωση υπερωριών

Υποχρεωτική δήλωση υπερωριών ακόμα και με sms

«Φρένο» στους εργοδότες που απασχολούν αδήλωτους και «υποδηλωμένους» εργαζόμενους αλλά προχωρούν σε… μαζικές προσλήψεις μόλις εμφανίζεται το κλιμάκιο των ελεγκτών του ΣΕΠΕ επιχειρεί να βάλει…