τρακτέρ που όργωνε και συμπίεζε τις αμμοθίνες στην Καλόγρια