Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΑΤΡΑ: Μεγάλη Επιτυχία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου – Καινοτομία, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα,

Την προετοιμασία και τον συντονισμό της νέας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, της Κοινότητας Καινοτομίας (Innovation Community) «EIT Manufacturing», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και…