ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ τ. πρόεδρος Δ.Σ. ΠΓΝΠ

..SOSTE TO ΠΓΝΠ…!!

…στο έλεος της τύχης και της προστάτιδός του Παναγίας της Βοήθειας, στη βορά των ανίκανων και ιδεοληπτικών αρμόδιων υπουργών Υγείας, αλλά χαρις και στον ηρωϊσμό…