θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας: Προκήρυξη 50 μόνιμων διορισμων σε Εθνικό Τυπογραφείο – Τράπεζα Ελλάδος

Εκδόθηκε η 11Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 50 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο…