θέμα: “Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος : ένας έξοχος Έλληνας”