Θανάσιος Κούστας υποψήφιος με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο