Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας – Στην Αιγιάλεια