Σύντομα Προγράμματα Σπουδών από το ΕΑΠ

ΠΑΤΡΑ: Σύντομα Προγράμματα Σπουδών από το ΕΑΠ

Ξεκίνησαν τα οκτώ (8) Σύντομα Προγράμματα Σπουδών (ΣΠΣ) της Σ.Θ.Ε.Τ., τα οποία απευθύνονται σε επιστήμονες που επιθυμούν να  παρακολουθήσουν Προγράμματα σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει…