Συνήγορος του Καταναλωτή

Τριπλασιάστηκαν οι αναφορές στο Συνήγορο του Καταναλωτή την περίοδο της κρίσης

Η 15η Μαρτίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα εορτασμού των καταναλωτών. Πρόκειται για συμβολισμό με ουσιαστική σημασία, καθώς αναδεικνύει και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών…