Συνεδριακό Κέντρο Αγοράς Αργύρη

ΠΑΤΡΑ: Οι Σοκολατορίχτες στην Αγορά Αργύρη με τους δημοσιογράφους

Τα σωματεία: 1) «Σύλλογος Σοκολατοριχτών Πάτρας» με διακριτικό τίτλο «Σοκολατορίχτες», 2) «Club Σοκολατοπόλεμος Πατρινού Καρναβαλιού» με διακριτικό τίτλο «Σοκολατομαχίες», 3) η «Ένωση Πατρινών Σοκολατοριχτών» με…