Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου

ΠΑΤΡΑ: Σύγχρονο εξοπλισμό live-streaming απέκτησε το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου

Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών διαθέτει πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την κάλυψη και απ’ ευθείας μετάδοση (live streaming) συνεδρίων και συναυλιών. Για…