συνδυασμός των αντιβιοτικών

Ο συνδυασμός των αντιβιοτικών αλλάζει την αποτελεσματικότητα προς το καλύτερο ή το χειρότερο

Η αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών μπορεί να μεταβληθεί, αν συνδυασθούν μεταξύ τους, με άλλα φάρμακα ή ακόμη και με πρόσθετες ουσίες που υπάρχουν σε τροφές, όπως…