Συνδέσμου Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας Αιγιαλείας

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας Αιγιαλείας « Ο Άγιος Λεόντιος» κ. Αναστάσιος ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, συνοδευόμενος από μελή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, επισκέφθηκαν σήμερα…