Συνάντηση του Ν. Φαρμάκη με τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ