Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

Ποια είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου

Η νέα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και η 22η από την ίδρυση του….