Συμβούλιο της Επικρατείας για τα Ταμειακά Διαθέσιμα

Ήττα της Αυτοδιοίκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα Ταμειακά Διαθέσιμα

Η μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια σειρά Αποφάσεών της έκρινε ότι δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος οι δυο Αποφάσεις του Αναπληρωτή…