Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Συνταξιούχων Διοικητικών και Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας Ηπείρου

ΠΑΤΡΑ: Πράξεις αλληλεγγύης και ανθρωπιάς από τους συνταξιούχους

Στην Πάτρα ,σήμερα Δευτέρα 6-4-2020 το ΔΣ του Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Συνταξιούχων Διοικητικών και Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ ΕΤΑΜ των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας Ηπείρου…