Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ κ

ΠΑΤΡΑ: Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία

Το Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ και πραγματοποιείται στα πλαίσια του Έργου…