σημείο φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Δέκα χώρες της ΕΕ δεν διαθέτουν ούτε ένα σημείο φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανά 100 χιλιόμετρα οδικού δικτύου

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σημείων ηλεκτρικής φόρτισης κατά μήκος των οδικών δικτύων στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης…