Ψηφιοποίηση Συλλογών Δηµοτικής Βιβλιοθήκης

ΠΑΤΡΑ: Ψηφιοποίηση συλλογών της Δηµοτικής Βιβλιοθήκης

Πατρών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, υλοποιήθηκε το έργο µε τίτλο «Ψηφιοποίηση Συλλογών Δηµοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών». Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής…