Πόσα δάνεια βρίσκονται σε καθεστώς μερικής ρύθμισης μετά τα μορατόρια