Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου το Τμήμα Φυσικών Πόρων

ΠΑΤΡΑ: Στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Εβδομάδα εξελίξεων για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής

Εβδομάδα καθοριστικών εξελίξεων αυτή που διανύουμε για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής μας. Ηδη στα χέρια του υπουργού Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, βρίσκεται η εισήγηση της…