ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ Μέχρι σήμερα η αναστολή όλων των δραστηριοτήτων της «Πολυφωνικής»

Συνεχίζεται η αναστολή ΟΛΩΝ των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της ‘’ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ’’ [Ωδείου και Τμημάτων], σύμφωνα με την ανακοινωθείσα απόφαση λήψης εκτάκτων προληπτικών μέτρων, του…