Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας στον Δήμο Καλαβρύτων

ΑΧΑΪΑ: Η Ιόνιος βιβλιοθήκη και η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, σήμερα, στον Δήμο Καλαβρύτων

Η Ιόνιος βιβλιοθήκη και η Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας έχουν προσκληθεί: Από το Δήμο Καλαβρύτων προκειμένου να παρουσιάσουν αφιέρωμα για τα θύματα και ήρωες του ’21….