Πολυφωνική Χορωδία Αιγιάλειας επέστρεψε από τη Βουλιαγμένη