πολυχώρος για το παζάρι της Κοινο_Τοπίας

ΠΑΤΡΑ: Γραμματεία για συνδρομές και πολυχώρος για το παζάρι της Κοινο_Τοπίας

Μετά τις αρνητικές για την περιοχή μας εξελίξεις λόγω Covid-19 και τη λήψη περιοριστικών μέτρων για τις συναθροίσεις αναβάλλονται οι δημοσιοποιηθείσες δραστηριότητες της οργάνωσης και…