Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο