Πολιτιστικού και Δημιουργικού Περιφερειακού Οικοσυστήματος

ΠΑΤΡΑ: Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με συνεχείς πρωτοβουλίες στηρίζει την ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων,  με στόχο να ενεργοποιήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις…