Ποιες δραστηριότητες ξεκινούν εκ νέου από τις 8 Μαΐου