Ποιά νησιά «τραβούν» τους εκατομμυριούχους νομάδες