ποδηλατικές διαδρομές για βιώσιμο παράκτιο τουρισμό

(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Σήμερα, οι Μεσογειακές ποδηλατικές διαδρομές για βιώσιμο παράκτιο τουρισμό»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «MEDCYCLETOUR» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται με την υποστήριξη…