Πνευμονολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου

ΠΑΤΡΑ: Διεθνείς συνεργασίες με Stanford, Harvard και Pittsburg το Πνευμονολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία πραγματοποιεί τo Πνευμονολογικό Τμήμα και η Παθολογική  Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών που συνεχίζει να…