πληρωμής φόρου εισοδήματος

Το τελικό χρονοδιάγραμμα της πληρωμής φόρου εισοδήματος – Μέχρι τέλος Αυγούστου

Για όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα από το πότε υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση ισχύει τελικώς η προθεσμία πληρωμής της πρώτης «διπλής» δόσης μέχρι το τέλος…