πλατφόρμα για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ

Ανοιξε η πλατφόρμα για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ-Βροχή αιτήσεων

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι εργοδότες, που είτε έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους είτε πλήττονται, δηλώνουν τα στοιχεία των εργαζομένων…