Πλατείας Καλλιπάτειρας

Η διάσωση της Πλατείας Καλλιπάτειρας

Τις τελευταίες εβδομάδες με αφορμή την διάσωση της παραπάνω Πλατείας ήρθε με σφοδρότητα στην επικαιρότητα το πρόβλημα της συνολικής εφαρμογής του Σχεδίου της πόλης μας….