Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ.

ΠΑΤΡΑ: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για τον 3ο κύκλο Σύντομου Προγράμματος του ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, πραγματοποιούν τον 3ο κύκλο του Σύντομου Προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Περιεχόμενο μάθησης, εκπαιδευτικές μέθοδοι και υποκίνηση»…