πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

ΠΑΤΡΑ: Το Πανεπιστήμιο χορήγησε πιστοποίηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην…