πισίνα ένα λεωφορείο

Καλλιτεχνική παρέμβαση στη Γαλλία: Μετέτρεψε σε πισίνα ένα λεωφορείο!

«The Bus Pool», αυτή είναι η επωνυμία της πλέον πρόσφατης καλλιτεχνικής παρέμβασης του Μπενεντέτο Μπουφαλίνο (Benedetto Bufalino): ο Γάλλος καλλιτέχνης μετέτρεψε ένα τουμπαρισμένο λεωφορείο σε…