Πέτρος Ψωμάς Αθανάσιος Δούρος Χαράλαμπος Στανίτσας