Πετρόπουλος Κώστας Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδας