ΠΕΣ για το «Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα»

ΑΧΑΪΑ: Εκπνέει, σήμερα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ΠΕΣ – Για το «Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα»

(Δράσεις: 3.1.: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2.: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας») Δικαιούχοι της δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» είναι:…