Περιστατικό περικαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με Pfizer