Περιμετρική – Για την ενίσχυση της Κάτω Διάβασης στον κόμβο Οβρυάς

ΠΑΤΡΑ: Εργασίες βαριάς συντήρησης στην Περιμετρική – Για την ενίσχυση της Κάτω Διάβασης στον κόμβο Οβρυάς

Στο πλαίσιο εργασιών βαριάς συντήρησης της υποδομής και συγκεκριμένα της επιθεώρησης, ελέγχου και δομικών επεμβάσεων σε υφιστάμενα τεχνικά έργα του αυτοκινητόδρομου και κατόπιν της ολοκλήρωσης…