Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε

ΠΑΤΡΑ: Με έγκριση πολλών οδικών έργων, σήμερα, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Ε

Με προτεραιότητα στα έργα υποδομής, δίνοντας έμφαση στα οδικά δίκτυα που οδηγούν στους αναπτυξιακούς πόλους στη Δυτική Ελλάδα, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή τη Δευτέρα…