Περιφέρειας με το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης

ΠΑΤΡΑ: Συνεργασία της Περιφέρειας με το Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης για δράσεις πολιτισμού και τουρισμού

    Θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, θέτοντας στο επίκεντρο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Film Office της Περιφέρειας Δυτικής…