Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος

Ιστορική η απόφαση της ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η απόφαση ίδρυσης της 4ης Νομικής Σχολής της χώρας στην Πάτρα έχει αναμφίβολα ιστορικό χαρακτήρα και έρχεται να εμπλουτίσει την ακαδημαϊκή εμβέλεια του Πανεπιστημίου Πατρών…