Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τη χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ

ΠΑΤΡΑ: Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο για το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τα έργα ΕΣΠΑ

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση – συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τη χρηματοδότηση έργων και…