Περιφερειακού Δικτύου Τουρισμού – Ένα στα Καλάβρυτα

(ΦΩΤΟ)-ΑΧΑΪΑ: Συνάντηση εργασίας για τη συγκρότηση Περιφερειακού Δικτύου Τουρισμού – Ένα στα Καλάβρυτα

Το πρώτο βήμα για τη συγκρότηση ενός Περιφερειακού Δικτύου (Regional Network), που θα λειτουργεί υποστηρικτικά και συνδετικά, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας του τοπικού…