περιφερειακός σύμβουλος Χρήστος Κοσίνας

Πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσει το περιφερειακό συμβούλιο και να παρθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην πανδημία;

Σχόλιο με αφορμή την απόρριψη της πλειοψηφίας του περιφερειακού συμβουλίου της πρότασης μας για την αναγκαιότητα συζήτησης και λήψης μέτρων για την πανδημία στη πρόσφατη…